Mbo-studenten vaker tevreden over voorbereiding op stage

06-04-2018

Studenten in het mbo zijn vaker tevreden over de voorbereiding op hun stage en leerbaan (beroepspraktijkvorming) van hun school. Dat blijkt uit de tweede BPV Monitor 2017 van SBB. Ten opzichte van 2016 nam de tevredenheid over de voorbereiding op de beroepspraktijkvorming toe van 70% naar 78% van de ondervraagde studenten. Studenten beoordelen hun beroepspraktijkvorming in 2017 gemiddeld met een 8. Van praktijkopleiders van erkende leerbedrijven krijgt de beroepspraktijkvorming gemiddeld een 7,5.

Afbeelding van BPV Monitor

“Dit zijn resultaten om trots op te zijn”, zegt Ton Heerts, duovoorzitter SBB en MBO Raad. “Studenten geven duidelijk aan dat zij afgelopen jaar meer tevreden waren met de voorbereiding op de stage. Scholen hebben de afgelopen jaren actief ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de bpv, te beginnen bij de voorbereiding van studenten. Goed om te zien dat deze inspanning loont.” Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter van SBB en bestuurslid VNO-NCW: “Met een goede voorbereiding halen zowel mbo-studenten als leerbedrijven veel meer uit de stage of leerbaan. Belangrijk voor de opleiding van vakmensen die het bedrijfsleven hard nodig heeft.”

Over de BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven, verenigd in SBB, de kwaliteit van de bpv. Dat gebeurt door vragen te stellen aan de praktijkopleider van het erkende leerbedrijf en de student. De vragen volgen de opbouw van de bpv-periode: de voorbereiding en matching, het maken van afspraken, de uitvoering en de beoordeling. De resultaten zijn door sommige scholen gebruikt in verbeterplannen. Leerbedrijven krijgen direct na het invullen van de vragenlijst een terugkoppeling van hun antwoorden, afgezet tegen een landelijke benchmark. Hiermee kunnen leerbedrijven hun resultaten benutten om hun begeleiding nog verder verbeteren.