#mboinhetstemburo - ROC Friese Poort: “We willen onze studenten uit de wachtkamer van de samenleving halen”

10-02-2021

Bij ROC Friese Poort gaan de komende Tweede Kamerverkiezingen niet geruisloos voorbij. Integendeel. De vakgroep burgerschap, het practoraat digitale weerbaarheid en het practoraat brede vorming hebben gezamenlijk het project ‘Verkiezingen en Democratie 2021’ ontwikkeld. In een vier weken durend programma zetten docenten burgerschap in hun lessen het herkennen van betrouwbare én onbetrouwbare informatie centraal.

Binnen alle vestigingen van ROC Friese Poort nemen de komende weken ongeveer tweeduizend studenten deel aan dit project, weet een enthousiaste Koen Vos, practor brede vorming. De verkiezingen van 17 maart dienen daarbij vooral als kapstok: “Behalve dat we als eerste benadrukken dat we blij mogen zijn dat we in een democratie leven en mogen stemmen, gaat dit project niet enkel om de verkiezingen, maar ook om burgerschap. We willen studenten uit de wachtkamer van de samenleving halen. In bredere zin sporen we hen via dit project aan om deel te nemen aan de maatschappij.”

Nepnieuws

Om op een goede manier mee te doen, moet je je kunnen baseren op feiten en op onafhankelijke informatievoorziening. En juist dat is in verkiezingstijd niet eenvoudig. Meningen worden uitvergroot, fake news viert hoogtij. Het project ‘Verkiezingen en Democratie 2021’ is er dan ook op gericht om studenten inzicht te geven in hoe politieke partijen kiezers proberen te beïnvloeden en hoe je dat kunt herkennen. Vos: “In de lessen besteden we, met hulp van de in Duitsland ontwikkelde Data Detox Kit, aandacht aan digitale privacy en desinformatie. Wat ligt er over jou op straat? Hoe kun je dat voorkomen of beperken? Hoe herken je nepnieuws, clickbait of een complottheorie? Waar haal je betrouwbare, onafhankelijke informatie vandaan?”

Informatiebubbel

Een van de moeilijkste onderdelen van het project is het erkennen van je eigen informatiebubbel, denkt Vos. “Die heeft iedereen. Waar dat in het ergste geval toe kan leiden, was bij de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten te zien.” Vos wil dan ook het kritische denkvermogen van de studenten aanwakkeren. De eigen mening zeker niet uitgezonderd. “Want uiteindelijk moet je daar niet in blijven hangen, maar moet je in een veelkleurige en pluriforme samenleving openstaan voor andere meningen. Zodat je samen een volgende stap kunt zetten.”

Slingers

Het project begint op 15 februari en duurt tot en met de week van de verkiezingen. “Het zou heel mooi zijn wanneer onze stemgerechtigde studenten op 17 maart die dag enthousiast gaan stemmen”, aldus Vos. “Verder hoop ik dat het liefst alle vestigingen van Friese Poort mee gaan doen aan de online studentenverkiezingen.” Het is nog onzeker of er op de verkiezingsdag weer veel studenten op school mogen zijn, maar Vos wil er hoe dan ook een feestdag voor de democratie van maken: “De meeste vestigingen van onze school zijn ook stembureau. Reken er maar op dat we er met slingers, ballonnen en erwtensoep een vrolijke setting van maken.”#mboinhetstemburo

De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties en de MBO Raad werken samen om zoveel mogelijk mbo-studenten de kans te geven met hun kennis en kunde als vrijwilligers te participeren bij de stembureaus. Zo kunnen mbo-scholen de verkiezingen integreren in hun lessen over burgerschap en maken de studenten op een bijzondere manier kennis met democratie. Het doel van burgerschap in het mbo is onder meer studenten ondersteunen in hun ontwikkeling als kritische burger. Veel scholen hebben daarvoor mooie initiatieven gekoppeld aan de verkiezingen. In de aanloop naar 17 maart belichten we hier op onze site wekelijks een van deze initiatieven.