Minister van OCW informeert Tweede Kamer over evaluatie SBB

23-01-2019

De minister van OCW heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de evaluatie van SBB. De minister noemt hierin de overheveling van wettelijke taken, in ruim drie jaar tijd, van zeventien kenniscentra naar één landelijke samenwerkingsorganisatie een prestatie van formaat. 

Sinds 1 augustus 2015 is SBB bij wet verantwoordelijk voor taken die voorheen bij zeventien afzonderlijke kenniscentra waren belegd. Taken zoals het adviseren van de minister van OCW over de kwalificatiestructuur, de kwaliteitsborging en het zorgen voor voldoende aanbod van leerbedrijven. In 2018 is de wet geëvalueerd. Hieruit blijkt – zo schrijft de minister – dat SBB een prestatie van formaat heeft geleverd en dat de doelen van de wet grotendeels zijn gerealiseerd. 

Mbo-scholen en bedrijfsleven werken via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) samen aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De MBO Raad heeft daarvoor onder andere negen bedrijfstakgroepen (btg’s) ingericht die overeenkomen met de SBB-sectorkamers. Op diverse terreinen met betrekking tot de wettelijke taken van SBB wordt samengewerkt. Zo erkent en begeleidt SBB leerbedrijven, onderhoudt het de kwalificatiestructuur mbo voor de kwalificatiedossiers en verzorgt het informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673