Ministerraad heeft ingestemd met bekwaamheidseisen instructeurs

24-01-2018

Een groot deel van de docenten en instructeurs in het mbo is afkomstig uit het bedrijfsleven. Zij zijn van grote meerwaarde voor het mbo en brengen hun ervaring uit de praktijk mee in het beroepsonderwijs. Voor docenten bestaan sinds 2006 bekwaamheidseisen. Naar verwachting gaan vanaf 1 augustus 2018 ook voor instructeurs vakinhoudelijke, didactische en pedagogische bekwaamheidseisen gelden. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van de minister van OCW. De bekwaamheidseisen zijn ontwikkeld door BVMBO, de beroepsvereniging voor opleiders in het mbo.

Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel
Afbeelding van Techniek beeldbank, Sander Morel

De MBO Raad is tevreden met dit besluit van het kabinet. De bekwaamheidseisen zijn een erkenning voor het werk van de instructeurs in het mbo. In 2016 is het voorstel van BVMBO voor bekwaamheidseisen al voorgelegd aan bestuurders, hr-directeuren en leidinggevenden van onderwijsteams. Op basis van hun reacties heeft de MBO Raad destijds een positief advies gegeven. Het opstellen van de bekwaamheidseisen voor instructeurs vloeit voort uit afspraken die de MBO Raad heeft gemaakt met het kabinet en de vakbonden in het Nationaal Onderwijsakkoord in 2013.

Marije Hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673