Nationale Onderwijsdebat: zes principes voor goed onderwijs

06-02-2017

Langs welke leidt helpt het Nederlandse onderwijsstelsel leerlingen, studenten, uitvallers en werkenden nog beter op? Vanavond tijdens het Nationale Onderwijsdebat tussen onderwijswoordvoerders in Nieuwspoort presenteert de Stichting van het Onderwijs, waar de MBO Raad deel uit van maakt, zes principes die het uitgangspunt voor deze route moeten zijn. In essentie draagt elk principe bij aan meer gelijke kansen in het onderwijs.

Ton Heerts is één van de inleiders tijdens het debat en spreekt over het belang van een leven lang ontwikkelen. Dit is één van de zes punten uit het zespuntenplan van de Stichting van het Onderwijs. Eerder heeft de MBO Raad gepleit voor een agenda op een leven lang ontwikkelen die zich richt op werk, innovatie en een krachtige regionale economie en waarin scholings- en ontwikkelmogelijkheden cruciaal zijn. Eigenaar blijven van je eigen loopbaan vraagt volgens de MBO Raad continu aandacht voor je ontwikkeling.

De Stichting van het Onderwijs roept politieke partijen op te investeren in:

  1. Vroeg beginnen, door te investeren in optimale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, bijvoorbeeld in een integrale basisvoorziening, en een ontwikkelrecht voor álle kinderen vanaf 2 jaar.
  2. Flexibiliteit voor meer samenwerking tussen de diverse onderwijssoorten, bijvoorbeeld het tienercollege  en de pre-bachelor.
  3. Leven lang ontwikkelen, onder andere door laagdrempelig onderwijs voor kwetsbare groepen aan te bieden.
  4. Aantrekkelijkheid werken in onderwijs, onder andere met professionele ruimte en carrièreperspectieven.
  5. Meer samenwerking tussen lerarenopleidingen en het onderwijsveld, bijvoorbeeld met begeleiding startende leraren.
  6. Vertrouwen en een brede verantwoordingsmethodiek: stel kaders waarbinnen schoolbesturen en onderwijsinstellingen ruimte krijgen voor eigen ambities.
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673