Nieuwe regeling regionaal investeringsfonds

21-11-2018

De minister van OCW heeft op 15 november de nieuwe regeling van het regionaal investeringsfonds (RIF) bekend gemaakt. Omdat de resultaten positief waren, is besloten het RIF ook voor de periode 2019-2022 te continueren. In een Kamerbrief uit 2017 noemde de minister van OCW het RIF 'een katalysator voor vernieuwing in het mbo'. Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, trok minister de minister van OCW vervolgens tot 2022 100 miljoen euro uit. Vanaf 2019 heeft het RIF meer aandacht voor projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-opleiding. Ook is het percentage dat het fonds bijdraagt aan deze doelgroep hoger. Andere zaken die in deze nieuwe regeling worden gestimuleerd: llo, professionalisering van docenten en onderzoek.

Ook nieuw is dat de subsidie open staat voor ‘opschalers’: succesvolle samenwerkingsverbanden die willen verdiepen of verbreden kunnen onder bepaalde voorwaarden subsidie aanvragen. Scholen die overwegen een aanvraag in te dienen, kunnen zich bij DUS-I alvast registeren en gebruik maken van een voorschouw. De eerste aanvraagperiode is van 1 januari tot 1 februari 2019. De minister van OCW maakt uiterlijk eind mei 2019 bekend welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.  De tweede aanvraagperiode start op 1 juni 2019.

Afbeelding van Pia Deveneijns

Pia Deveneijns