Onderzoek: steeds vaker docentenstages in het mbo

20-02-2018

In opdracht van de MBO Raad heeft het Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar docentenstages in het mbo. Centrale vraag: op welke wijze en in welke mate volgen mbo-docenten stage in de beroepspraktijk van de opleiding waaraan zij verbonden zijn? Aan de basis van het onderzoek ligt een vragenlijst aan hr-directeuren (31 respondenten), mbo-docenten (232 respondenten) en bedrijven (15 respondenten). Daarnaast zijn vier inspirerende casestudies (Rivor, ROC van Amsterdam, Helicon en Noorderpoort) uitgewerkt in portretten in het rapport. Deze casestudies zijn door de scholen zelf aangereikt.

Afbeelding van Friesland College, Maartje Roos

De belangrijkste conclusies van het onderzoek:

  • Docentenstages behoren steeds vaker tot de gangbare praktijk in het mbo.
  • Bij de bedrijfstakgroepen Zorg, Welzijn en Sport, Techniek en Gebouwde Omgeving en Voedsel, Groen en Gastvrijheid lopen docenten het vaakst stage bij een bedrijf.
  • In de meeste gevallen houdt de docentenstage in dat een docent meeloopt met een ervaren medewerker of onder begeleiding werkzaamheden uitvoert (verkennende stage). Ruim 30% van de ondervraagde docenten volgt een meer verdiepende stage. Onder docenten is de tevredenheid over de verkennende stage het hoogst.
  • Vrijwel alle docenten geven aan dat hun stage nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden heeft opgeleverd. Ook hebben zij deze nieuwe kennis toegepast in hun eigen onderwijs en/of gedeeld met collega’s.
  • Ruim twee derde van de scholen biedt faciliteiten aan zoals uitroosteren, regelen vervanging en een reiskostenvergoeding wanneer een docent stage loopt.
  • Docenten nemen vooral zelf initiatief voor een docentenstage en benaderen hiervoor hun eigen netwerk.
  • Docentenstages zijn bij twee derde van de scholen onderdeel van het hr-beleid.  
  • Nog maar een beperkt aantal bedrijven en O&O-fondsen biedt actief docentenstages aan. Ook is de betrokkenheid van bedrijven bij de voorbereiding van de stage beperkt.
marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673