Oproep VET4EU2: ‘Stimuleer leven lang ontwikkelen ook op Europees niveau’

09-01-2019

De MBO Raad heeft als lid van EUproVET (European Providers of Vocational Education and Training) meegewerkt aan een gezamenlijk position paper van de Europese verenigingen van beroepsonderwijs, verenigd in het VET4EU2 platform. Het paper is onder de naam ’European Union policy after 2020 on Vocational Education and Training’ aan de Europese Commissie aangeboden.

Waarom deze position paper?

Aangezien veel Europese beleidsinitiatieven 2020 als einddatum hebben, hebben de leden van VET4EU2 besloten om met een visie op het Europese beleid ten aanzien van het beroepsonderwijs te komen voor de periode na 2020.

Hieronder zijn de belangrijkste aanbevelingen in het kort weergegeven:

  • Betrek de aanbieders van het beroepsonderwijs, zoals mbo-scholen, meer bij de ontwikkeling van beleid en instrumenten om tot een meer haalbare implementatie daarvan te komen.
  • Stimuleer de vrije toegang en doorstroom van studenten (ook internationaal) op alle niveaus door meer flexibiliteit en modularisering mogelijk te maken.
  • Stimuleer een kwaliteitsraamwerk op Europees niveau met ruimte voor verschillende systemen en oplossingen die tegemoet komen aan de regionale behoeften.
  • Stimuleer maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit van docenten.
  • Stimuleer de ontwikkeling van gezamenlijke Europese kwalificaties om op die manier de Europese samenwerking tussen scholen en uitwisselingen van studenten te vergemakkelijken.
  • Stimuleer leven lang ontwikkelen ook op Europees niveau, onder andere door uitwisselingen van studenten en docenten te stimuleren en Peer Learning Activiteiten. Besteed hierbij vooral aandacht op de minder geschoolde doelgroepen.
  • Promoot het concept van Centra voor Innovatief vakmanschap (Centres of Excellence) op Europees niveau.
  • Maak meer vaart met de in het vooruitzicht gestelde toename van het Erasmus+ budget.
  • Stimuleer de toename van niveau 5-opleidingen (Associate degree-opleidingen) omdat dit het scharnier is tussen het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.
  • Stimuleer de ontwikkeling van Europees burgerschap.
Manfred Polzin

Manfred Polzin

Beleidsadviseur - Policy advisor