Programma ‘Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd’ van start

19-06-2019

De coalitie onderwijs-zorg-jeugd heeft het implementatieplan onderwijs-zorg-jeugd gepresenteerd. Met het plan zetten de twintig landelijke branche- en ouderorganisaties verenigd in de coalitie een volgende stap op weg naar de doelstelling: het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs/kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp.

De MBO Raad is, met Ton Heerts als bestuurlijk partner, bij de coalitie aangesloten met de doelstelling om regionale monitoring en werking van het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verder te verbeteren.

Kernadviezen

Twee kernadviezen staan centraal in het programma ‘Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd’: het ontwikkelen van interprofessionele samenwerking (van onderwijs en zorg in teams) op en rondom scholen en het realiseren van brede lokale afspraken over jeugd onder regie van de gemeente. In de regio moet het gebeuren, dat is het vertrekpunt van deze aanpak. Inspirerende regionale samenwerking én landelijke activiteiten vormen samen een al doende lerende aanpak, waar de adviezen uit het rapport ‘Mét andere ogen’ in de praktijk worden gebracht. Eind juni bericht de coalitie hoe inspiratieregio’s kunnen meedoen. Door ervaringen vanuit deze regio’s te delen en samen al doende te leren en te verbeteren, werken we gezamenlijk aan een cultuuromslag en verbeteren we de ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Nederland. Naast de bovenstaande twee kernadviezen staan er nog meer adviezen in het implementatieplan. Alle adviezen zijn in het nieuwsbericht onderaan dit artikel te lezen.

Over de coalitie

De coalitie onderwijs-zorg-jeugd is een brede combinatie van landelijke partijen die zich verantwoordelijk voelen voor het verbeteren van de manier waarop het stelsel in Nederland functioneert. Van onderop verandering stimuleren door de regio’s te versterken en bij te dragen aan een cultuuromslag in de betrokken sectoren is de aanpak waar ze voor kiest. De coalitie vestigt aandacht op die onderdelen waar extra inzet nodig is en waar zij als landelijk gremium van meerwaarde kan zijn. Dit doet ze in nauwe afstemming met het Rijk en andere initiatieven en programma’s. De coalitie bestaat uit: VNG, PO-Raad, LECSO, Netwerk LPO, VO-Raad, SWV VO / NODS, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN, Ouders en Onderwijs, Iederin, Sociaal Werk Nederland, Branche Kinderopvang (BMK en BK), Sectorraad Pro, GGD GHOR, MBO Raad, ActiZ, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. De ministeries van OCW en VWS zijn nauw betrokken, net als kennispartners NJi en NCJ. De AOb, CNV onderwijs, FNV en AVS zijn agendalid.

Meer informatie

In de documenten in de zijblak vindt u meer informatie over dit onderwerp: het hele nieuwsbericht, het complete implementatieplan en u kunt kennis nemen van ‘Met andere ogen’ het advies dat kwartiermaker René Peeters e.a. eerder schreven.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673