Tweede Kamer unaniem vóór behoud subsidie praktijkleren

26-09-2018

De bezuiniging van 19,5 miljoen euro op de subsidie praktijkleren moet volgens de Tweede Kamer van tafel. Een motie die het kabinet opriep de begroting voor OCW op te hogen met 19,5 miljoen euro kreeg tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige week steun van alle partijen. Het is nog onduidelijk waar het benodigde bedrag vandaan moet worden gehaald. Wanneer hier een oplossing voor is gevonden, verzoekt de Kamer het kabinet de financiële dekking voor te leggen.

Afbeelding van Tweede Kamer, Flickr, CC-licentie, -JvL-
Afbeelding van Tweede Kamer -JvL-, CC-licentie, Flickr.com

Toekomst

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vroeg VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff aandacht voor het aanleren van vaardigheden van de toekomst: “Naast het basisonderwijs vind ik dat we ook in de financiering van vervolgopleidingen scherper moeten kiezen voor waar we als samenleving elkaar het beste mee vooruit helpen. We moeten radicaler kiezen voor de beroepen van de toekomst,” aldus Dijkhoff. Concreet roept hij het kabinet op een visie te ontwikkelen. Deze visie moet een antwoord gegeven worden op de vraag wat er gebeurt als het huidige Techniekpact afloopt en hoe het kabinet jongeren in deze wereld een voorsprong denkt te kunnen geven.

Premier Mark Rutte benadrukte in zijn reactie dat mensen volgens het kabinet wendbaar en weerbaar moeten zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst: “Wij bevorderen een opleidingsaanbod dat aansluit bij de behoefte op de arbeidsmarkt, de wetenschap en de maatschappij. Dat zie je in het mbo. Er is een bestuursakkoord gesloten.” Daarnaast gaf hij aan dat het kabinet inzet op een brede aanpak voor mensen van boven de 23 jaar met een leven lang ontwikkelen: “Vroeger werd dit wel een leven lang leren genoemd. Een leven lang ontwikkelen is wat positiever. Dit doen we samen met sociale partners en onderwijsinstellingen. Daar hangt de vraag mee samen wat je na het huidige Techniekpact doet.”

Tot slot benadrukte de premier de rol van het bedrijfsleven bij het aanbieden van voldoende stageplekken voor mbo-studenten: “Zeker als het om het mbo gaat, geldt gelukkig nog steeds het gildesysteem, zoals we kennen uit de Middeleeuwen. De overheid zorgt daarbij voor de opleiding op scholen, maar de bedrijven moeten zorgen voor de stageplekken. Dat heeft voor het mbo het effect dat het veel sterker bijdraagt aan het opleiden voor banen van de toekomst. Dat is bijna een gegeven, want bedrijven zullen geen stageplekken aanbieden voor beroepen die aan het verdwijnen zijn, althans veel minder stageplekken.”