Nieuws

Belang van toegankelijk onderwijs: MBO Raad weerlegt misvattingen rond VOG in De Telegraaf

De MBO Raad heeft kennisgenomen van het artikel in De Telegraaf van dinsdag 21 november 2023 over de verklaring omtrent gedrag (VOG) van studenten die een veiligheids- of handhavingsopleiding volgen. De MBO Raad benadrukt dat dit artikel niet overeenkomt met onze visie op toegankelijk onderwijs.

Open brief aan nieuw kabinet: ‘Zet de student eindelijk zelf aan het stuur!’

In een open brief aan een nieuw kabinet roept Laurent de Vries, CVB-voorzitter van het Summa College, op om studentengeluk centraal te stellen.

Sterke afname van het aantal bekostigde mbo-studenten

Op basis van voorlopige DUO-cijfers blijkt een sterke daling van het aantal mbo-studenten in het lopende studiejaar.

‘Meegaan in het kennisintensiever maken van Nederland’

Drie experts vertellen welke rol zij zien weggelegd voor praktijkonderzoek in de samenleving.

Leven lang ontwikkelen 'voor iedereen’ gebaat bij andere interventies

Bijna alle politieke partijen reserveren in hun verkiezingsprogramma’s ruimte voor het thema leven lang ontwikkelen (LLO). Die aandacht is positief, maar andere interventies zijn nodig om LLO écht voor iedereen toegankelijk te maken.

Open brief aan nieuw kabinet: 'Richt je niet op llo-aanbod, maar op ontwikkeling van de vráág'

Jan Jacob van Dijk, voorzitter college van bestuur van Christelijke Onderwijs Groep (COG) roept in een open brief een nieuw te vormen kabinet op om eerst te kijken naar de vraag achter leven lang ontwikkelen (llo) en zich pas dan te richten op het aanbod.

Kijken naar de feiten: haal het maximale uit de bestaande infrastructuur

In veel verkiezingsprogramma’s is aandacht voor (verbeter)maatregelen in het sociaal domein om mensen die dat nodig hebben aan te laten haken op wat de arbeidsmarkt en samenleving van ze vragen.

Open brief aan nieuw kabinet: benut het mbo voor inburgering en educatie!

Trudy Vos, voorzitter college van bestuur ROC van Twente en Alice Muller, lid college van bestuur Firda, wijzen in een open brief een nieuw te vormen kabinet erop dat inburgering en educatie publieke taken zijn die logischerwijs thuishoren in het mbo.

Sociaal domein: 'Mbo-scholen onmisbare schakel in krachtige samenwerking met gemeenten en UWV'

In veel regio’s maken gemeenten, UWV en mbo-scholen het verschil voor mensen in een kwetsbare positie, zien ook Leonard Geluk, algemeen directeur van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Judith Duveen, directeur Werkbedrijf van UWV.

Kijken naar de feiten: op naar een vijfjarig vmbo?

Enkele politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma over een vijfjarig vmbo. Dat lijkt een goede suggestie, maar er zitten nog wat haken en ogen aan.