Van Kennispunt Opleiden in de school naar Platform Samen Opleiden & Professionaliseren 

20-02-2019

Het Kennispunt Opleiden in de school heet vanaf nu het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO. Naast een naamsverandering gaat het platform samen optrekken met het po en vo. De samenwerking wordt versterkt doordat de sectorraden samen het bestuurlijke overleg met het ministerie van OCW gaan voeren. Alle publicaties, bijeenkomsten en opleidingsscholen gericht op het mbo komen binnen korte termijn beschikbaar via de website platformsamenopleiden.nl. 

Zie www.platformsamenopleiden.nl

Waarom veranderen? 

Het Kennispunt Opleiden in de school heeft het afgelopen jaar verschillende bijeenkomsten georganiseerd met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO/VO. Daarnaast functioneert het kennispunt steeds meer als een netwerk dat scholen ondersteunt bij de samenwerking met lerarenopleidingen. Samen optrekken, ook in het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van OCW en de sectorraden (MBO Raad, VO-raad en PO-Raad) gaat via één platform makkelijker en maakt onze gezamenlijke positie sterker.  

Afbeelding van Linda Medendorp

Linda Medendorp