Verlenging en intensivering project Instroom pabo

03-11-2016

De minister van OCW heeft een verlenging en intensivering van het project Instroom pabo aangekondigd. De MBO Raad voert sinds het studiejaar 2014-2015 samen met de Vereniging Hogescholen en de VO-raad een ondersteuningstraject uit. Hiermee kunnen mbo-studenten en havisten zich voorbereiden op de toelatingstoetsen voor de pabo. Ondanks dit ondersteuningstraject hebben de toelatingseisen ertoe geleid dat minder mbo-studenten doorstromen naar de pabo.

De intensivering van het project is bedoeld om potentiële studenten nog beter voor te bereiden op de toelatingstoetsen, bijvoorbeeld door hen meer persoonlijke begeleiding te bieden. Ook kunnen mbo-scholen investeren in de professionalisering van docenten die de pabo-keuzedelen gaan vormgeven. Daarnaast krijgen zij en de pabo’s de mogelijkheid extra in te zetten op het werven van mbo-studenten uit niet-verwante opleidingen. De verlenging biedt studenten die komend studiejaar nog geen gebruikmaken van keuzedelen, de kans zich goed voor te bereiden op de toelatingstoetsen.

In het pabo-project verzorgen mbo-scholen en pabo’s op regionaal niveau onderwijs aan mbo-studenten en havisten voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Elke regio kan intensiveringsactiviteiten aanvragen bij de landelijk projectleider. Regionale projectleiders, mbo-scholen en pabo’s worden hierover nader geïnformeerd.