Verlenging tijdelijke regeling voorziening leermiddelen

30-01-2018

De Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen, dit studiejaar voor het tweede jaar van kracht, wordt wederom verlengd. In ieder geval met één jaar, wellicht met twee jaar. De minister van OCW kondigde in augustus 2017 al aan dat er een structurele maatregel komt voor de schoolkostenproblematiek van minderjarige bol-studenten uit minimagezinnen.

OCW wil eerst alle opties zorgvuldig hebben onderzocht voor het een besluit neemt over de invulling van de structurele maatregel. Deze opties staan genoemd in de Kamerbrief van augustus 2017. De minister laat de verlenging van de Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen aan het eind van dit studiejaar opnieuw evalueren. De resultaten van deze evaluatie en de eerste evaluatie over 2016-2017 gebruikt de minister ook om invulling te geven aan de structurele maatregel.

Totdat de structurele voorziening er is, blijft de tijdelijke regeling van kracht. OCW publiceert de verlenging van de regeling op een later tijdstip.

marije hulsbosch

Marije Hulsbosch-Sizoo

Manager In- & Externe Communicatie / woordvoerder
06 - 5027 2673
Afbeelding van Monique Berkhout

Monique Berkhout

Beleidsadviseur