Vraag en antwoord over Wet bestuurlijke harmonie beroepsonderwijs

14-01-2022

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is op 1 januari 2022 grotendeels in werking getreden. Deze wet breidt de mogelijkheden voor bestuurlijke en institutionele fusies van mbo-scholen uit. Het bevoegd gezag herdefinieert van college van bestuur naar rechtspersoon. Ook is in de wet de vorming van nieuwe verticale scholengemeenschappen mogelijk, bestaande uit een mbo-school en één school voor pro, vbo en/of mavo. Tot slot zorgt de wet er ook voor dat vakinstellingen en AOC’s na 1 januari in de Wet educatie en beroepsonderwijs beroepscolleges worden genoemd. Deze laatste wijziging heeft geen inhoudelijke gevolgen. De Regeling verticale scholengemeenschap met de aanvraagprocedure voor de vorming, wijziging of beëindiging van verticale scholengemeenschappen, treedt naar verwachting 1 februari 2022 in werking. Vanaf deze datum staat een aanvraagformulier op de website van DUO en worden ook aanvragen in behandeling genomen. De wet is grotendeels in werking getreden omdat een onderdeel is uitgesteld tot 1 augustus 2022. Het gaat dan om de bepalingen die betrekking hebben op de omvorming van de AOC’s tot verticale scholengemeenschappen.

De wet heeft invloed op de fusiemogelijkheden binnen het mbo en de samenwerking tussen mbo en vo en kan gevolgen hebben voor het medezeggenschapsregime binnen een mbo vo samenwerking. Om de scholen goed voor te lichten hebben de MBO Raad en OCW een Q&A document opgesteld. Dit document kunt u hier vinden.

Afbeelding van Evelijn Plantenberg

Evelijn Plantenberg

Juridisch adviseur

Bart Lathouwers

Juridisch adviseur