Waarnemend voorzitter Frank van Hout stelt zich voor

18-12-2019

“Als je het over mij hebt, dan heb je het over het onderwerp duurzaamheid. En niet alleen ik, ook steeds meer collegabestuurders vinden dat een speerpunt in het mega belangrijk onderwijs. En als waarnemend voorzitter wil ik de komende maanden juist dit speerpunt als onderdeel van het mbo nog steviger onder de aandacht krijgen,” zegt Frank van Hout. Van Hout, lid college van bestuur van het Friesland College en het bestuur van de MBO Raad, neemt tijdelijk het stokje over van Ton Heerts.

 

Een ding is zeker: het woord duurzaamheid zal nog vaker vallen in de gesprekken die Van Hout heeft met collega-bestuurders, het bedrijfsleven en beleidsmakers. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Het speelt in vrijwel alle beroepen waarvoor het mbo opleidt een rol. Niet voor niets is het mbo een belangrijke partner in de energietransitie.” In de definitie van Van Hout gaat duurzaamheid verder dan alleen de impact op het milieu. Het zijn de 17 global goals van de Verenigde Naties waaraan hij refereert. “Duurzaamheid is in alles verweven. Het  is ook goed omgaan met elkaar en zorgen dat alle studenten dezelfde kansen hebben om zich te ontwikkelen. Hoe leven we met elkaar en hoe kunnen we met elkaar goed samenleven zodat we over honderd jaar ook een mooie wereld hebben? Dat is mijn drive om duurzaamheid onder de aandacht te blijven brengen.”

Waar gaat u zich de komende tijd nog meer voor inzetten?

“De MBO Raad wil verder met de versterking van het initiële beroepsonderwijs om jongeren voor te bereiden op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Als mbo mogen wij best onze rol claimen in het sociaal domein om oplossingen te kunnen bieden aan meer kwetsbare groepen. Daarvoor willen we de samenwerking met gemeenten, UWV en hulpverlenende instanties verstevigen. Dan is er nog leven lang ontwikkelen waar het mbo een grote rol in heeft als opleider van het grootste deel van onze beroepsbevolking. Dat begint nu te landen bij politiek en bedrijfsleven. Leven lang ontwikkelen is deels een publieke taak die snel een structurele positie moet krijgen in ons hele beroepsonderwijs.”

In 2021 zijn de verkiezingen. Is de MBO Raad daar al mee bezig?

“Scholen steunen in de opdracht van de mbo-sector: opleiden voor een beroep, voor een vervolgopleiding en leven lang ontwikkelen en voor goed burgerschap willen we in ieder geval terugzien in de verkiezingsprogramma’s. Met beloftes die aansluiten op wat het mbo samen met haar partners nodig heeft. Daarnaast werken we actief aan een heroriëntatie op het gehele onderwijs. Hoe krijgen we de kwaliteit nog verder omhoog, ook met het oog opde uitkomsten van onder andere het laatste PISA-onderzoek? Hoe zorgen we voor innovatie, onderzoek en beleid dat de scholen past? En hoe voorkomen we dat de kansenongelijkheid verder toeneemt? We zijn met andere sectorraden in gesprek om te kijken hoe we bijvoorbeeld het keuzemoment na de basisschool voor een vervolgopleiding kunnen uitstellen naar een later moment. Juist om ieders talentontwikkeling alle nodige ruimte geven in plaats van de groeiende ongelijkheid die we nu in ons onderwijs op zien treden. De MBO Raad gaat meedoen met deze discussie over de toekomst van het gehele onderwijs. Met als stip op de horizon 2030. Die discussie gaan we in het eerste kwartaal van 2020 in ieder geval binnen onze eigen vereniging voeren.”

Daarnaast zijn er nog in het oog springende thema’s zoals samen met de werknemersorganisaties komen tot nieuwe  cao-afspraken waarmee we verder bouwen aan het mbo als ‘a great place to work’; én het Nationaal Gesprek over Vrijheid. “Volgend jaar vieren we 75 vrijheid en als waarnemend voorzitter wil ik zeker bij scholen langs om te horen hoe onze mbo’ers deze gesprekken voeren en ervaren. Heb je het over duurzaamheid, dan hoort het zorgdragen voor goed burgerschap daar zeker ook bij.”

Frank van Hout is waarnemend voorzitter van de MBO Raad tot het moment dat de vereniging van mbo-scholen een nieuwe voorzitter benoemt.