Werkgevers en werknemers in de recreatiesector verstevigen samenwerking

05-04-2017

Eind maart hebben vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven het convenant “Ruim baan voor recreatie 2.0” ondertekend. Hiermee verstevigen de werknemers en de werkgevers in de recreatiesector de samenwerking en zorgen de betrokken partijen voor een verhoging van gekwalificeerde in- en doorstroom in de branche.

De betrokken partijen willen de verhoging van gekwalificeerde in- en doorstroom in de branche realiseren door samen te werken aan het ontwikkelen en implementeren van een effectief, efficiënt, transparant en eenduidig instrumentarium voor kwalificeren, leren en opleiden, beoordelen en examineren, passend bij de wensen vanuit de branche. Het convenant is de opvolger van “Ruim baan voor recreatie” uit 2007. Nieuw aan de 2.0-versie is dat ook platform vmbo Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR) meedoet.

De ondertekenaars:

  • Werkgroep Directeuren Toerisme en Recreatie (WDTR) van de bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid (btg VGG)
  • Werknemersvertegenwoordiging binnen KIKK recreatie: FNV Horecabond, CNV Vakmensen en FNV Publiek Belang
  • Werkgeversvertegenwoordiging binnen KIKK recreatie: RECRON
  • Vmbo platform HBR
Rico Vervoorn

Rico Vervoorn

Beleidsadviseur