29 januari 2018 - internationalisering in het mbo

31-01-2018

De MBO Raad roept de minister van OCW samen met de JOB, NUFFIC en de SBB op het mbo een serieuze plek te geven in haar internationaliseringsagenda onderwijs. De minister heeft de Kamer toegezegd met zo’n agenda te komen.