Actieplan tekorten techiekdocenten

20-06-2017

In opvolging van het onderzoek uit 2015 door bureau Ockham IPS naar het tekort aan techniekdocenten, heeft de MBO-Raad besloten een document te laten ontwikkelen waarin twintig mogelijke interventies staan om het tekort aan techniekdocenten tegen te gaan. Het rapport richt zich op verschillende niveaus (landelijk, per school of in het onderwijsteam). Verschillende scholen hebben inmiddels acties genomen om het probleem aan te pakken. Tijdens een landelijke bijeenkomst op 6 juni is het conceptrapport met meer dan 60 hrm-managers, vertegenwoordigers van de bedrijfstakgroepen MTLM en TGO besproken met de opstellers ervan (bureau Ockham IPS).