Activiteitenplan 2017 btg ICT en Creatieve Industrie

14-12-2016

De bedrijfstakgroep ICT en Creatieve Industrie (btg ICT en CI) stelt elk jaar een activiteitenplan op voor het komende kalenderjaar. Hierin worden de beleidsvoornemens en activiteiten opgenomen van de btg. Het voor u liggende activiteitenplan betreft kalenderjaar 2017.

De MBO Raad heeft in het kader van de discussie over de visie op het MBO onderwijs een notitie opgesteld met de naam 'Het mbo in 2025 – Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs'. Uitgangspunt is dat het mbo studenten goed wil toerusten voor een dynamische arbeidsmarkt en een complexe samenleving. De MBO Raad zet hiermee de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs op de agenda. De btg ICT en Creatieve Industrie onderschrijft en steunt dit uitgangspunt van deze notitie.