Activiteitenplan 2017 btg TGO

05-01-2017

De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (btg TGO) stelt elk jaar een activiteitenplan op voor het komende kalenderjaar. Hierin worden de beleidsvoornemens en activiteiten opgenomen van de btg. Het voor u liggende activiteitenplan betreft kalenderjaar 2017.