Afspraken OV mbo, hbo

05-06-2020

Op 28 mei vond bestuurlijk overleg plaats tussen onder andere de MBO Raad, het ministerie van OCW, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vervoerdersorganisaties om tot afspraken te komen over de planning van activiteiten bij de verruimde openstelling van (o.a.) mbo-scholen vanaf 15 juni 2020. Eerder is al aangekondigd dat venstertijden worden ingesteld om reizen in de spits zoveel mogelijk te vermijden. Concreet betekent dit: onderwijsactiviteiten dienen tussen 11.00 en 15.00 uur en na 20.00 uur gepland te worden. Zie de bijlage geldig tot 1 augustus.

Situatie na 1 augsutus 2020

Als vervolg hierop zijn nadere afspraken gemaakt voor de situatie na 1 augustus 2020. Het onderwijs zal dan verder opgeschaald worden, waarmee er meer OV-reisbewegingen van en naar de onderwijsinstellingen ontstaan. De kern van de afspraken is om lokale afspraken te maken met de vervoerders op basis van consensus. Daarbij dienen de landelijke basisafspraken als handvat voor de uitwerking van de lokale afspraken waarbij spreiding het doel is. Instellingen en OV-partijen kunnen dit lokaal invullen op basis van eigen wensen en mogelijkheden. Lees meer hierover in de bijlage Veilig vervoer geldig vanaf 1 augsutus.