Afspraken valide exameninstrumenten mbo

02-07-2018

Op 2 juli ondertekenden de MBO Raad, NRTO, het ministerie van OCW en ExSamen de afspraken valide exameninstrumenten mbo. Deze afspraken zijn een vervolg op de Examenagenda mbo 2015-2020. De afspraken omschrijven wat het inzetten van valide exameninstrumenten inhoudt en welke drie manieren (routes) er zijn om te komen tot deze instrumenten.