Back Stage 18, Verhoging pensioenleeftijd

15-11-2012

In het achttiende nummer van Back Stage, opinieblad over beroepsonderwijs en educatie: verhoging pensioenleeftijd, ouderbetrokkenheid in Europa en bedrijfsscholen nieuwe stijl.

 • De pensioenleeftijd wordt in twee stappen verhoogd naar 67 jaar. Wat betekent dit voor docenten in het mbo?
 • Ouderbetrokkenheid  in Europa.
 • Bedrijven blazen bedrijfsscholen en vakscholen nieuw leven in.
 • Onderzoek naar de hersenontwikkeling van kinderen en pubers geeft Eveline Crone de handvatten om dieper, tot in het brein, te kijken hoe bepaalde keuzes worden gemaakt.
 • De week van Thecla Bodewes, zakenvrouw van het jaar 2011.
 • Oud-student Donny Gieskens kijkt in Pittige Taal terug op zijn mbo-tijd.
 • Uitblinker Dennis Bijleveld wil medestudenten stimuleren in zichzelf te geloven.
 • Als onderwijsminister pleit voorzitter HBO-raad Thom de Graaf voor meer maatschappelijke erkenning en waardering voor docenten.
 • Vijf vragen aan bijzonder hoogleraar Anne Bert Dijkstra.
 • En verder in dit nummer van Back Stage:
 • Uitvindingen:  het mobiele alarm Back Off maakt vrouwen weerbaarder.
 • De columns van Quinten Manuel (mbo-student), Elmer Veerhoff (mbo-docent) en Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad).

Back Stage was het tweemaandelijkse magazine van de MBO Raad. Het eerste nummer verscheen tijdens de 6-Daagse Beroepsonderwijs in oktober 2009. Het laatste nummer verscheen in november 2014.