Beter, maar ook goed genoeg?

11-01-2017

De onafhankelijke Monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo heeft onder voorzitterschap van prof. dr. E.H. (Edith) Hooge een tussenrapport uitgebracht over het naleven van deze branchecode die sinds 1 augustus 2014 in werking is. De titel van het rapport luidt ‘Beter, maar ook goed genoeg?’