Body of knowledge Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra gereed

10-05-2017

In iedere mbo-opleiding moet vakkennis een goede plek krijgen in het curriculum en in de examinering. De afgelopen periode heeft de werkgroep Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra de laatste hand gelegd aan het definiëren van deze vakkennis in een duurzame body of knowledge. Op deze manier zijn de kenniselementen van de verschillende kerntaken in zowel het basisdeel als de profieldelen voor Bouw en Infra door de werkgroepleden vastgesteld. In een feedbackronde door deskundige docenten van verschillende scholen is de body of knowledge verder aangescherpt.

Via het onderwijscluster BIB van de bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving gaat komend jaar een evaluatie plaatsvinden van de body of knowledge. Op deze manier levert het mbo een bijdrage aan een kwaliteitsslag die nodig is om de benodigde kennis te kunnen vertalen naar een passend en actueel curriculum en gedegen examinering voor de studenten.