Bouwstenen voor een actieplan tekorten techniekdocenten

01-05-2017

De MBO Raad wil met de btg TGO en btg MTLM (en de daaraan verbonden scholen) verder inventariseren wat er concreet moet gebeuren om de tekorten aan te pakken (en door wie) door middel van het opstellen van een actieplan tekorten techniek docenten. Hierbij wordt gedacht aan de verbinding met de bestaande agenda van de MBO Raad (cao, professionalisering docenten), de verbinding met de agenda van de denktankgroep onder leiding van Doekle Terpstra (circulaire carrièrepaden) en de verbinding met de agenda van de scholen zelf. Ook sluit het actieplan zo veel mogelijk aan bij de eerste ideeën van de regering om te komen met een plan van aanpak voor het voorkomen van tekorten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Dit document presenteert een verdere uitwerking van een menukaart van oplossingsrichtingen en acties die de btg TGO en btg MTLM kunnen ondernemen - waar nodig gefaciliteerd door de MBO Raad en andere beleidsactoren.

Per actie bespreekt dit document (1) het probleem dat de acties dient op te lossen; (2) de inhoud van de actie; en (3) waar mogelijk interessante praktijken binnen de mbo-scholen of daarbuiten.