Branchecode goed bestuur in het mbo

01-08-2014

Op 1 augustus 2014 is de nieuwe Branchecode goed bestuur in het mbo in werking getreden. Deze code bevat principes en uitgangspunten, verantwoordelijkheden van colleges van bestuur, aanbevelingen aan raden van toezicht en verenigingsafspraken over monitoring, evaluatie, handhaving en klachten. De verantwoordelijkheden van colleges van bestuur gelden als lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de MBO Raad.

Per 1 januari 2019 is de aangepaste branchecode ingegaan.