Brief 1 december 2017 - Begroting 2018

01-12-2017

Op vrijdag 1 december stuurde de MBO Raad een kamerbrief naar de Vaste Kamercommissie OCW naar aanleiding van de bespreking van de begroting 2018. Het betreft een oproep voor een nationaal akkoord voor een leven lang ontwikkelen, samenhang in regelgeving en maatregelen en versterking van samenwerking met toeleidend en opvolgend onderwijs.