Brief 22 november 2017 - Lerarenregister van, voor en door de beroepsgroep

23-11-2017

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad maken zich zorgen over hoe het lerarenregister momenteel vorm krijgt. De sectorraden verzoeken in een brief aan de minister voor OCW het gesprek hierover aan te gaan. Op dit moment gaat de aandacht naar de mening van de raden niet naar de goede dingen en dreigt het lerarenregister vooral een technisch-bureaucratische exercitie te worden die ver afstaat van de leraren in de klas en van de praktijk binnen scholen.