Brief 5 juli 2017 - Uitstel slaag-zakregeling keuzedelen

05-07-2017

Publiek bekostigde mbo-scholen en het bedrijfsleven constateren dat zij veel vooruitgang boeken bij de organisatie van keuzedelen. Toch kost een verantwoorde invoering meer tijd dan bij de invoering van de herziening van de kwalificatiestructuur was voorzien. Er is ook tijd nodig om een oplossing te vinden voor de ongewenste implicaties van de slaag-zakregeling. Om die reden verzoeken Michaël van Straalen (voorzitter SBB) en Ton Heerts (vicevoorzitter SBB en voorzitter MBO Raad) de minister van OCW om de verplichte invoering van de slaag-zakregeling voor keuzedelen uit te stellen tot cohort 2020-2021. Het examen- en kwalificatiebesluit moet hier op worden aangepast.