Brief sectorraden 27 juni - ao inburgering en integratie

27-06-2018

Veel vluchtelingen die in Nederland zijn missen een diploma waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen en krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Dit schrijven zes (koepel-) organisaties in het onderwijsveld deze week in een brief aan minister Van Engelshoven van OCW en minister Koolmees van SZW. Begin juli wordt in de Tweede Kamer gesproken over verbetering van het inburgeringsbeleid en daarom vragen de organisaties nu aandacht voor een betere aansluiting bij het onderwijs. De brief is ondertekend door de Vereniging Hogescholen, de VSNU (Vereniging van Universiteiten), de MBO Raad, Nuffic, de Landelijke Studentenvakbond en het UAF.