Cao mbo 2021-2022

20-12-2021

De MBO Raad en werknemersorganisaties AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv zijn eind november 2022 een voortzetting van de cao overeengekomen. De leden van de MBO Raad en de achterbannen van de vakbonden hebben inmiddels ingestemd met het resultaat. De cao mbo treedt per 1 december 2021 in werking en heeft een looptijd tot 1 mei 2022.

In het akkoord zijn afspraken gemaakt over een aantal uit nieuwe wetgeving voortvloeiende technische aanpassingen, zijn lopende procesafspraken nader uitgewerkt en nieuwe procesafspraken overeengekomen. De nieuwe cao bevat geen afspraken over een structurele loonsverhoging. Het gesprek hierover kan pas in het voorjaar plaatsvinden, aangezien dan helder is welke arbeidsvoorwaardenruimte er voor het komend jaar beschikbaar is. Wel wordt de eerder gemaakte afspraak over de verhoging van het minimumuurloon doorgevoerd.