Cao mbo 2021-2022 en financiële arbeidsvoorwaarden

30-06-2020

In december 2021 hebben de vakbonden en de MBO Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2021-2022 (met terugwerkende kracht) per 1 december 2021 in werking is getreden. De cao heeft een looptijd tot 1 mei 2022. Zodra de tekst van de cao mbo 2021-2022 beschikbaar is zal deze worden gepubliceerd.

PDF-pictogram Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling cao mbo 2016-2017

Deze regeling is van toepassing op werknemers wiens eerste ziektedag is gelegen voor 1 mei 2018. Op werknemers die na 1 mei 2018 ziek zijn geworden is de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling uit de cao mbo 2021 van toepassing.