Cao mbo 2021 en financiële arbeidsvoorwaarden

30-06-2020

In juli 2021 hebben de vakbonden en de MBO Raad ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat de cao mbo 2021 (met terugwerkende kracht) per 15 mei 2021 in werking is getreden. De cao heeft een looptijd tot 1 december 2021.

PDF-pictogram Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling cao mbo 2016-2017

Deze regeling is van toepassing op werknemers wiens eerste ziektedag is gelegen voor 1 mei 2018. Op werknemers die na 1 mei 2018 ziek zijn geworden is de Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling uit de cao mbo 2021 van toepassing.