Convenant 'Aan de slag voor de klas'

11-02-2019

De vijf onderwijssectorraden, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van OCW ondertekenden op 11 februari het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Hiermee komen zij overeen om gezamenlijk te werken aan het verminderen van het lerarentekort. De ondertekenaars spannen gezamenlijk in om op duurzame wijze personeelsoverschotten en -tekorten in beide sectoren te beperken en daarvoor interessante carrièrepaden te ontwikkelen.