Eindrapportage Monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo

14-02-2019

De Monitoringscommissie Branchecode goed bestuur in het mbo heeft 14 februari haar eindrapport gepubliceerd. In de eindrapportage constateert de onafhankelijke monitoringscommissie dat goed bestuur op mbo-scholen anno in het algemeen goed op orde is. De werkwijze voor de monitor en evaluatie van de branchecode in de tranche 2016-2018 heeft daarnaast (onder andere)  bestaan uit het laten uitvoeren van een survey-onderzoek en het laten schrijven van een essay.

PDF-pictogram Surveyonderzoek ecbo - Branchecode goed bestuur in het mbo

ECBO heeft in opdracht van de commissie een kwantitatief survey-onderzoek uitgevoerd naar de naleving en werking van de branchecode goed bestuur, met als doel zicht te krijgen op huidige stand van zaken wat betreft goed bestuur in de mbo-sector en, op de punten waar mogelijk, de vergelijking te maken met de stand van zaken in 2012 en 2007. Het onderzoek is goed representatief en er zijn zowel bestuurders, als toezichthouders als centrale medezeggenschapsorganen bevraagd. Mr. dr. Martijn Nolen heeft daarnaast in opdracht van de commissie een essay geschreven met de titel 'Tijd om zelf te dansen, een pleidooi voor emancipatie van de mbo-bestuurder'. Dit essay is een beschouwing over de toekomst van de governance in het mbo op basis van een historische analyse van de ontwikkeling van mbo-instellingen in hun bestuurlijke context.