Examenproject body of knowledge ZWS: basis voor ontwikkeling van digitale kennistoetsenbank ZWS

07-07-2016

Mbo-scholen voor Zorg-, Welzijn- en Sportopleidingen samen gewerkt aan een uniforme beschrijving van de kennisbasis. Met een uniforme kennisbasis kunnen het onderwijs en werkveld aan de slag om de kennis op het juiste niveau en met de juiste inhoud, zoals beschreven in de kwalificatiedossiers, vorm te geven. Deze beschrijvingen zijn voorgelegd aan regionale werkveldvertegenwoordigers. Na een gedegen redactieslag zijn de beschrijvingen verwerkt in de werkversie 2016-2017 (hieronder te raadplegen).

Via de website bokkennisbasis.nl kunnen vertegenwoordigers uit het onderwijs- en werkveld zelf de kennisbasis voor het kwalificatiedossier binnen de sector aanvullen en hierop feedback geven. Op die manier wordt de kennisbasis versterkt en sluit deze nog beter aan op de beroepspraktijk. Ook de website is het resultaat van een examenproject.