Examenproject deskundigheidbevordering en constructie examens artiest

21-12-2016

Vijftien mbo-scholen van de bedrijfstakgroep voor ICT en Creatieve Industrie hebben beroepsgerichte examens ontwikkeld voor de nieuwe kwalificatiedossiers van de Artiestenopleidingen (muzikant, dans, acteur en musical). Dit gebeurde in samenwerking met Bureau ICE. Het bureau functioneert per half oktober als examenleverancier en gaat de examens digitaliseren zodat ze dit jaar beschikbaar komen in het online toetssysteem TOA. Bij deze examens hoort een algemene verantwoording die scholen kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van examens.