Examenproject examinering maritieme opleidingen

21-12-2016

Om de examinering van kwalificatiedossiers met (internationale) wettelijke beroepsvereisten beter op elkaar af te stemmen en te harmoniseren, heeft de btg MTLM een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop de examenplannen van deze kwalificatiedossiers geharmoniseerd kunnen worden. Het project leidde tot een beschrijving van de gewenste werkwijze voor het examineren van deze kwalificatiedossiers waarin sprake is van (internationale) wettelijke beroepsvereisten. Een ander resultaat van dit project is dat de betrokken scholen hebben besloten de examens voor binnenvaart- en maritieme opleidingen onder te brengen bij de examenstichting ESTEL.