Examenproject rubrics voor praktijkexamens

19-10-2016

De afgelopen periode heeft Stichting Praktijkleren voor de bedrijfstakgroep ZDV rubrics ontwikkeld op het kwalificatiedossier Veiligheid en Vakmanschap. Dit gebeurde voor een selectie van kerntaken die de student moet beheersen. Er is ook een werkwijze opgesteld diescholen in staat stelt deze beoordelingsmatrix te ontwikkelen voor praktijkexamens op andere kwalificatiedossiers. Alle documenten zijn hieronder beschikbaar.