Handreiking bijlage onderwijsovereenkomst - passend onderwijs

05-04-2016

De MBO Raad wil met deze handreiking een toelichting geven op de verschillende aspecten en eisen die er aan de bijlage van de onderwijsovereenkomst gesteld kunnen worden en die bij de totstandkoming van de bijlage van belang zijn. Daarnaast geeft deze handreiking een antwoord op de achterliggende vraag: voor welke studenten maken scholen een bijlage? Wanneer is er sprake van extra ondersteuning zoals benoemd in de Wet passend onderwijs?