Handreiking certificaten wettelijke beroepsvereisten voor beroepen in de groene sector mbo

15-07-2020

In deze handreiking “certificaten wettelijke beroepsvereisten voor beroepen in de groene sector middelbaar beroepsonderwijs”, wordt een toelichting gegeven op de afspraken en zijn er stroomschema’s toegevoegd met betrekking op de wijze van ontvangst van een bewijs van het voldoen aan de wettelijke beroepsvereisten groen middelbaar beroepsonderwijs.