Handreiking 'Maatwerk voor talentvolle sporters in het mbo'

01-11-2021

Voor studenten in het mbo kan het volgen van een opleiding en het beoefenen van topsport een lastige combinatie zijn. De trainingsprogramma’s zijn intensief en de kans bestaat dat sportverenigingen of sportbonden trainingen plannen onder schooltijd. Talentvolle sporters zijn gebaat bij ondersteuning vanuit school, zoals een onderwijsprogramma op maat, zodat zij beter in staat zijn hun opleiding te combineren met topsport en hun talentontwikkeling optimaal tot zijn recht kan komen.

Deze handreiking gaat in op wat er mogelijk is aan ondersteuning van talentvolle sporters in het mbo en hoe je dat als school kunt organiseren. Ook staat in deze handreiking een format voor een topsportaddendum. Dit addendum is een bijlage bij de onderwijs- en praktijkovereenkomst om maatwerkafspraken met talentvolle sporters vast te kunnen leggen.