Handreiking voor docenten en onderwijsteams

14-05-2019

Handreiking voor docenten en onderwijsteams die onderwijs verzorgen aan jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie (in Entree).

Een aanvulling op ‘het kwalificatiedossier van de docent mbo’ - april 2019