Servicedocumenten - Herziene kd's Zorg, Welzijn en Sport

02-10-2018

De btg ZWS heeft een inventarisatie uitgevoerd naar servicedocumenten die beschikbaar zijn voor de scholen om de vertaalslag te maken van de herziene kwalificatiedossiers (kd's) Zorg, Welzijn en Sport naar onderwijs en examinering. Er is niet gestreefd naar een uitputtend overzicht. We bieden u een startdocument dat mag groeien. De btg ZWS onderzoekt in dat kader hoe deze inventarisatie interactief kan worden gemaakt, zodat aanvullende servicedocumenten die gebruikers als nuttig ervaren, kunnen worden toegevoegd.