Inspiratiekaart kansrijke overstapberoepen

26-01-2021

De MBO Raad, NRTO, UWV en SBB  hebben twee inspiratiekaarten ontwikkeld met voorbeeldtrajecten voor mensen die overwegen over te stappen naar een ander beroep (bijvoorbeeld omdat er in hun huidige beroep geen of weinig vacatures zijn). De voorbeelden zijn uiteraard niet uitputtend (het blijft maatwerk), maar dienen ter inspiratie bij het overleg met de regionale mobiliteitsteams. De tweede kaart is gebaseerd op het overzicht met kansrijke beroepen van het UWV van december 2020.