Jaarverslag 2019 MBO Raad

10-07-2020

Via het jaarverslag legt de MBO Raad verantwoording af over behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten mbo-scholen, het bieden van diensten aan de scholen samenhangend met deze belangenbehartiging. 

De jaarstukken van de MBO Raad bestaan uit drie onderdelen:

  • De jaarrekening 2019 van de MBO Raad
  • De jaarrekening 2019 van saMBO-ICT
  • De jaarrekening 2019 van MBO Diensten