Jaarverslagen Klachtencommissie goed bestuur mbo

22-11-2018

De Klachtencommissie goed bestuur mbo stelt jaarlijks een verslag op. Hierin wordt beschreven welke activiteiten het afgelopen jaar zijn ondernomen.