Juridische afwegingen mondkapjesplicht

05-11-2020

De minister heeft het dringende advies uitgebracht om in de openbare ruimte en in vo en po scholen een mondkapje te dragen. Dit advies geldt tot op heden niet voor mbo scholen omdat deze worden geacht de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Dit laatste is in de praktijk echter lastig en daarom overwegen scholen om in de gebouwen alsnog op eigen gezag het dragen van een mondkapje te verplichten. In dit advies worden de mogelijkheden en de onmogelijkheden beschreven en worden de juridische aspecten benoemd die moeten worden overwogen.